Rok 2021 niesie za sobą dużo zmian podatkowych w Niemczech. Możemy spodziewać się wzrostu płacy minimalnej w państwie sąsiedzkim. Ponadto, wzrośnie Kindergeld, kwota wolna od podatku i VAT. Co więc dokładnie czeka Polaków pracujących lub mieszkających w Niemczech w 2021r.? 

Koniec z Solidaritätszuschlag, czyli z podatkiem solidarnościowym w Niemczech

Od roku 2021 Finanzamt, czyli niemiecki urząd skarbowy, nie będzie już pobierał Solidaritätzuschlag, czyli podatku solidarnościowego. Czym był ten podatek?  

Solidaritätzuschlag to rodzaj podatku, który pojawił się w 1991 r., zaraz po zjednoczeniu Niemiec. Jego wysokość oblicza się na podstawie należnego podatku dochodowego, dlatego stanowi on jego uzupełnienie. Podatek został wprowadzony w Niemczech ze względu na wschodnią część kraju, która w tamtych czasach potrzebowała pomocy finansowej. 

Jak wpłynie na podatników zniesienie Solidaritätszuschlag?

Zwolnienie z Solidaritätaszuschlag dotyczy osób, których zarobki w ciągu roku będą mniejsze niż:

  • single: 73 tysiące euro brutto;
  • małżeństwa: 151 tysięcy euro brutto.

Nowy przywilej będzie korzystny dla większości obywateli, ponieważ tylko około 5 % osób (tych najbogatszych) nie skorzysta z owej ulgi. Zniesienie podatku solidarnościowego przyniesie również korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom. Według obliczeń niemieckich urzędów zaproponowana przez państwo niemiecka ulga wpłynie korzystnie na około 88 procent podatników. 

Potocznie zwany ,,Soli’’ stanowił dotychczas 5,5% osiągniętego dochodu. Jego wysokość jest zależna od osiągniętego dochodu. Jego usunięcie może spowodować faktyczne oraz pozytywne skutki takie jak na przykład: 

  • osoba samotna będzie w stanie zaoszczędzić nawet do 200 euro netto rocznie, przy zarobkach wynoszących około 31 tys. euro brutto oraz
  • małżeństwo z dwójką dzieci będzie miało możliwość zyskać do 600 euro netto rocznie, zarabiając w granicach około 74 tysięcy euro brutto w ciągu roku.

,,Homeoffice-Pauschale’’ czyli ryczałt za pracę zdalną 

,,Homeoffice-Pauschale’’ to nowa możliwość, która pozwala otrzymać ulgę podatkową za pracę zdalną w Niemczech. Za każdy dzień pracy zdalnej w roku 2020 i 2021 będzie można odliczyć od podatku 5 euro za dzień pracy. Ulgę za pracę zdalną można uzyskać maksymalnie za 120 dni w roku, czyli wysokość zwrotu będzie nie większa niż 600 euro. 

Wzrost płacy minimalnej 

Od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna wzrosła z 9, 35 do 9, 50 euro za godzinę. Dalszy wzrost płacy minimalnej jest planowany na 1 lipca 2021 roku. Wzrost ten ma wynosić 9, 60 euro za godzinę. Rząd niemiecki planuje ponowne podwyższenie płacy minimalnej w połowie roku 2022, kiedy jej wartość powinna wynosić aż 10,45 euro.

Podatek dochodowy

Podstawowa kwota wolna od podatku - czyli część dochodu, od której nie trzeba płacić podatków - wzrosła do 9744 euro w 2021 roku. Do tej pory wynosiła 9408 euro rocznie.

Od 1 stycznia 2021 roku zmiany w zasiłku rodzinnym Kindergeld 

Od 1 stycznia 2021 roku Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny, wzrośnie z 204 do 219 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie dziecko z 220 na 225 euro, a na czwarte i każde kolejne dziecko - z 235 na 250 euro. Podniesieniu podlegać będzie również Kinderzuschlag, czyli dodatek na dziecko dla rodzin o niskich dochodach. Wzrośnie on z 185 do 205 euro na miesiąc.

Jaka jest wysokość zasiłku Kindergeld w 2021 roku?

  • 219 euro na pierwsze i drugie dziecko
  • 225 euro na trzecie dziecko
  • 250 euro na czwarte i każde kolejne dziecko

Emerytura podstawowa

Osoby pobierające emeryturę podstawową mają szansę otrzymać w roku 2021 podwyżkę. Z owego przywileju mogą skorzystać emeryci o niskich dochodach, którzy przez przynajmniej 33 lata płacili składki emerytalne. Wartość podwyżki to około 75 euro.

Wzrost podatku samochodowego

Od stycznia 2021 roku nastąpi wzrost podatku drogowego i będzie on obowiązywał głównie nowe samochody. Wysokość podatku jest zależna od wysokości emisji zanieczyszczeń.