Wiele osób rozważa podjęcie pracy w Niemczech. Zatrudnienie za granicą może wiązać się z wieloma problemami. Polacy zainteresowani takim wyjazdem szukają informacji dotyczących warunków zatrudnienia za granicą, sposobów poszukiwania pracy czy zwrotu podatku. 

Praca w Niemczech i jej podstawy – krótki poradnik!

 • Znajomość języka niemieckiego

Starając się o prace w Niemczech, zawsze warto w jakimś stopniu władać językiem obcym. Znajomość języka niemieckiego ma znaczenie, ponieważ dzięki niej łatwiej będzie ci porozumieć się z przyszłym pracodawcą czy współpracownikami. Obecnie sąsiedni rynek pracy jest tak elastyczny, że znajomość innego języka obcego, jak na przykład angielskiego, również będzie ogromnym atutem! Co więcej, swobodnie mówiąc w językach obcych, łatwiej będzie nam postarać się o dobre warunki pracy. Dlatego warto zainwestować w kursy językowe!

 • Posiadanie niezbędnych dokumentów

Jakich dokumentów będziemy potrzebować do podjęcia pracy w Niemczech?

Osoba, która chce rozpocząć pracę za granicą powinna posiadać przede wszystkim swoje CV, certyfikaty oraz dalsze uprawnienia. W kolejnych etapach warto przedłożyć dokumenty takie jak: 

 • dowód osobisty lub paszport;
 • prawo jazdy;
 • akt zawarcia związku małżeńskiego;
 • akty urodzenia dzieci (jeżeli istnieją);
 • numer konta bankowego + SWIFT/BIC;

Gdy pracowałeś już wcześniej w Niemczech wymagany jest również numer identyfikacji podatkowej, czyli Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer).

 • Agencje pośrednictwa pracy

Czy korzystanie z agencji pośrednictwa pracy niesie za sobą korzyści?

Korzystanie z usług takich agencji to świetna opcja dla osób, które szukają pracy za granicą, a ich znajomość języka obcego jest znikoma. W takim wypadku profesjonalna pomoc jest wskazana. Łatwiej będzie nam podejmować decyzje związane z zakwaterowaniem, czy z innymi ważnymi formalnościami. Co więcej, dzięki profesjonalistom łatwiej będzie nam znaleźć pomoc w przetłumaczeniu i wypełnieniu dokumentów.

Czy możesz liczyć na zwrot podatku za pracę w Niemczech? 

O zwrot podatku z Niemiec może się starać każdy, kto w konkretnym roku podatkowym osiągnął dochód na terenie tego kraju. Kto powinien złożyć zeznanie podatkowe? Złożenie zeznania podatkowego dla osób zatrudnionych w Niemczech lub prowadzących działalność gospodarczą jest obowiązkowe przede wszystkim w poniższych przypadkach:

 • osoby, które pracują na własny rachunek; 
 • małżeństwo z klasami podatkowymi III i V, ze względu na wspólne opodatkowanie małżonków;
 • osoby, które otrzymywały świadczenia, które zastępowało wynagrodzenie np. zasiłek dla bezrobotnych czy zasiłek chorobowy 
 • osoby, które są równocześnie zatrudnione u co najmniej dwóch pracodawców.

Kto nie musi składać zeznania podatkowego?

Zeznań podatkowych nie muszą składać osoby zatrudnione, które posiadają I klasę podatkową oraz posiadają wyłącznie jedną pracę. Brak obowiązku składania zeznań podatkowych dotyczy również małżeństw, które zdecydowały się na połączenie klasy podatkowej IV i IV. 

Dobrowolne złożenie zeznania podatkowego 

Można zawsze dobrowolnie złożyć rozliczenie podatkowe, w sytuacji, kiedy jest to opłacalne. Przykłady:

 • w ramach zatrudnienia pracownik ponosi wysokie wydatki, np. na dojazdy do miejsca pracy;
 • pracownik chorował i w związku z tym poniósł wysokie wydatki, np. na leki;

Zatrudnienie na terenie Niemiec, czyli duża oferta dodatków socjalnych 

Dodatki socjalne

Niemcy, tak jak wiele inny krajów Unii Europejskiej, proponuje dużą ofertę pomocy finansowej zarówno dla swoich obywateli, jak i dla pracowników z zagranicy. Dodatki socjalne oferowane w Niemczech to:

 • Kindergeld - zapomoga dla każdego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, który pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech. Ponadto osoby, które chcą starać się o świadczenie muszą podlegać tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Kindergeld przyznawane jest na dzieci do 25 roku życia. 
 • zasiłek dla bezrobotnych, czyli Arbeitslosengeld I - przeznaczony jest dla osób, które utraciły zatrudnienie i w konsekwencji zostały zgłoszone do urzędu pracy w Niemczech; 
 • zasiłek socjalny Arbeitslosengeld II (Hartz IV) to zapomoga socjalna w Niemczech, którą państwo wypłaca z własnego budżetu, która przeznaczona jest dla osób o niskich dochodach oraz dla tych, którzy przez krótki okres czasu opłacały składki; 
 • zasiłek wychowawczy Elterngeld to zapomoga, która należy się rodzicom, mieszkającym wraz z małymi dziećmi w Niemczech i nie wykonującym pracy na pełny etat;
 • świadczenie chorobowe Krankengeld jest przyznawane osobom, które przez dłuższy czas nie są zdolne do podjęcia pracy;
 • zasiłek Insolvenzgeld przeznaczony jest dla osób, których pracodawca ogłosił upadłość przedsiębiorstwa i w konsekwencji nie została wypłacona im pensja;
 • zasiłek od wypadków Verletztengeld to świadczenie od wypadków w pracy i choroby zawodowej; 
 • zasiłek macierzyński Mutterschaftsgeld to zasiłek macierzyński, przeznaczony dla kobiet ubezpieczonych w państwowej kasie chorych. Zapomogę przyznaje się kobietom ciężarnym w okresie ochronnym, czyli od 6 tygodnia przed rozwiązaniem ciąży do 8 tygodnia po urodzeniu dziecka. Warunkiem ubiegania się o zasiłek macierzyński jest zatrudnienie z tytułu umowy o pracę. 

Jakie są klasy podatkowe w Niemczech? – dowiedz się więcej przez podjęciem pracy za granicą!

Klasa podatkowa w Niemczech zostanie nadana każdej osobie rozpoczynającej pracę w tym kraju. Osobom samotnym podczas meldunku, automatycznie przyznawana jest I klasa podatkową. Małżeństwa otrzymują przy meldunku klasę IV, którą następnie mogą zmienić na kombinację klas 3 i 5.

Jakie są klasy podatkowe i kogo dotyczą?

 • I. Są to osoby samotne i żyjący osobno małżonkowie (dochód wolny od podatku to 945 euro/miesiąc)
 • II. Są to osoby samotnie wychowujące dzieci, pobierające zasiłek rodzinny na dzieci (dochód wolny od podatku to 1908 euro/miesiąc).
 • III. Są to osoby owdowiałe, a także małżonkowie, których partner wybrał V klasę podatkową albo których partner nie pracuje. Również dotyczy to osób owdowiałych, jeśli owdowienie powstało nie później niż rok wstecz (dochód wolny od podatku to 1.788 euro/miesiąc). III klasa podatkowa często dotyczy osób, których partner mieszka w Polsce. Wówczas małżonek pracujący w Niemczech musi do rozliczenia podatkowego załączyć zaświadczenie o zarobkach małżonka mieszkającego w Polsce.
 • IV. Są to małżonkowie, których partner wybrał również wybrał IV klasę podatkową (dochód wolny od podatku to 945 euro/miesiąc), Zmiana klasy podatkowej jest możliwa na klasy 3 i 5 – w tym celu należy złożyć wniosek do Finanzamt.
 • V. Są to małżonkowie, których partner wybrał III klasę podatkową (dochód wolny od podatku to 105 euro/miesiąc)  
 • VI. Są to osoby samotne i małżonkowie, którzy wykonują co najmniej dwie prace i więcej – wówczas ta klasa dotyczy tej drugiej pracy (dochód wolny od podatku to 0 euro).