Niemcy, tak jak wiele inny krajów Unii Europejskiej proponuje dużą ofertę pomocy finansowej zarówno dla swoich obywateli jak i dla pracowników z zagranicy. Poniżej znajduję się lista świadczeń, które oferuje Państwo Niemieckie. Jednym z nich jest właśnie zasiłek wychowawczy - Elterngeld!

 

Czym jest Elterngeld?

 

Zasiłek wychowawczy Elterngeld jest zapomogą, którą wypłaca niemiecka kasa Elterngeldkasse. Zapomoga należy się rodzicom, którzy mieszkają wraz z małymi dziećmi w Niemczech i nie wykonują pracy na pełny etat.

 

Komu przysługuje Elterngeld? 

Zapomoga należy się rodzicom, którzy po narodzinach dzieci nie wykonują pracy na pełny etat, ze względu na opiekę nad dzieckiem. Świadczenie przysługuje rodzicom, gdy jedno z nich jest na stałe zameldowane i ubezpieczone w Niemczech.

 

Co wpływa na wysokość Elterngeld?

Czynnikiem, który wpływa na wysokość zapomogi Elterngeld jest wypłata netto, którą rodzić otrzymywał przez urodzeniem się dziecka. Osoby o niskich zarobkach mogą liczyć na wysoki zasiłek.

 

Elterngeld – jak długo można otrzymywać zasiłek?

Okres otrzymywania zapomogi wynosi od dwóch do czternastu miesięcy. W przypadku, kiedy matka dziecka otrzymywała wcześniej zasiłek macierzyński, to okres uzyskiwania zapomogi wychowawczej będzie skrócony do dziesięciu miesięcy.

 

Ważne!

Oprócz Elterngeld można starać się również o zasiłek rodzinny Kindergeld, który może wynosić aż do 219 euro.

Kiedy można starać się o zasiłek?

O Elterngeld można starać się za okres 3 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku.

 

Jaka jest wysokość zasiłku?

Elterngeld wynosi minimalnie 300 euro, a maksymalnie 1800 euro miesięcznie.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać Elterngeld?

Do złożenia wniosku o zasiłek Elterngeld niezbędne będą:

- zaświadczenie o urodzeniu;

- zaświadczenie o dochodach z ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka;

- kopia dowodu osobistego rodziców;

- zaświadczenie o zezwoleniu na pobyt;

- zaświadczenie z kasy chorych o wysokości zasiłku macierzyńskiego.