Porozmawiajmy o zapomodze Kindergeld, która może Was zainteresować. Szczególnie, gdy prowadzicie działalność lub pracujecie w Niemczech. 

Dla kogo dodatek Kindergeld? 

Prawo do zapomogi Kindergeld posiada rodzic lub opiekun prawny dziecka, który pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech. Ponadto osoby, które chcą starać się o świadczenie muszą podlegać tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Kindergeld przyznawane jest na dzieci do 25 roku życia. 

Wraz z ukończeniem przez dziecko 18. roku życia, aby móc dalej otrzymywać zapomogę, musi być spełniony dodatkowo jeden z warunków wymienionych poniżej:

 • dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo;
 • dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo;
 • dziecko ukończyło jedną szkołę i planuje dalszą kontynuację edukacji;
 • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna i poszukuje pracy.


Kindergeld – jak długo czeka się na zasiłek?

Na okres oczekiwania na świadczenie Kindergeld wpływa dużo czynników takich jak: komplet dokumentów, czy sprawność korespondencji między niemiecką Familienkasse, a polskimi urzędami wojewódzkimi. Obecny czas oczekiwania to około 6 miesięcy.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać Kindergeld.

Ważnym aspektem przy wnioskowaniu o świadczenie Kindergeld są niemieckie klasy podatkowe. Jednym z najważniejszych warunków przy staraniu się o zapomogę jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Nieograniczony obowiązek podatkowy natomiast dotyczy osób pracujących w Niemczech ponad 183 dni w danym roku. Osoby, które podlegają pod taki status, muszą dodatkowo posiadać klasy podatkowe takie jak:

 • klasa podatkowa II – to osoby samotnie wychowujące dzieci, pobierające zasiłek rodzinny na dzieci (dochód wolny od podatku to 1908 euro/miesiąc);
 • klasa podatkowa III – to osoby owdowiałe, a także małżonkowie, których partner wybrał V klasę podatkową albo których partner nie pracuje. Również dotyczy to osób owdowiałych, jeśli owdowienie powstało nie później niż rok wstecz (dochód wolny od podatku to 1.788 euro/miesiąc). III klasa podatkowa często dotyczy osób, których partner mieszka w Polsce. Wówczas małżonek pracujący w Niemczech musi do rozliczenia podatkowego załączyć zaświadczenie o zarobkach małżonka mieszkającego w Polsce;
 • klasa podatkowa IV – to małżonkowie, których partner wybrał również wybrał IV klasę podatkową (dochód wolny od podatku to 945 euro/miesiąc)
 • klasa podatkowa V – to małżonkowie, których partner wybrał III klasę podatkową (dochód wolny od podatku to 105 euro/miesiąc);

Jakie dokumenty są wymagane i potrzebne, aby móc wnioskować o zasiłek rodzinny?

Aby móc wnioskować o zasiłek rodzinny Kindergeld należy przedłożyć dokumenty takie jak:

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci; 
 • w przypadku rozwodu/ separacji wymagane jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego;
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech;
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka;
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli ukończyło 18 lat;
 • niemieckie decyzje podatkowe Einkommensteuerbescheid z ostatnich miesięcy;

Kindergeld, a polskie 500+

Coraz częściej dostajemy zapytania, czy pobierając polski zasiłek rodzinny 500+, można również wnioskować o zasiłek Kindergeld dla dzieci mieszkających w Polsce. Dla osób, które uważają, iż przysługuje im tylko jedno ze świadczeń, mamy dobrą informację. Mianowicie, można pobierać oba zasiłki równocześnie! Jak to możliwe? To bardzo proste. Zarówno Polska, jak i Niemcy, należą do Unii Europejskiej, a program 500+ zalicza się do ogólnoeuropejskiej polityki koordynacji świadczeń. W związku z tym, pobierając zasiłek rodzinny w Polsce, możesz ubiegać się o tzw. dodatek dyferencyjny, czyli Kindergeld w kwocie pomniejszonej o świadczenie 500+.

Jaka jest ogólna kolejność wypłacania świadczeń rodzinnych?

 1. Jeżeli małżonek pracuje w Niemczech, a współmałżonek nie pozostaje w stosunku pracy, wówczas pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.
 2. Jeżeli jeden z małżonków pracuje w Niemczech, a współmałżonek w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma ten kraj, w którym mieszkają dzieci.
 3. Urząd może jednorazowo wypłacić kwotę zasiłku za okres maksymalnie 6 miesięcy.

Zmiany w Kindergeld od 2021 roku! Ile wynosi Kindergeld W Niemczech?

Od 1 stycznia 2021 roku zmiany w Kindergeld!

Od 1 stycznia 2021 roku Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny, wzrośnie z 204 do 219 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie dziecko z 220 na 225 euro, a na czwarte i każde kolejne dziecko - z 235 na 250 euro.

Podniesieniu podlegać będzie również Kinderzuschlag, czyli dodatek na dziecko dla rodzin o niskich dochodach. Wzrośnie on z 185 do 205 euro na miesiąc.

Jaka jest wysokość zasiłku Kindergeld w 2021 roku?

 • 219 euro na pierwsze i drugie dziecko
 • 225 euro na trzecie dziecko
 • 250 euro na czwarte i każde kolejne dziecko

Pomożemy Ci złożyć wniosek o Kindergeld! Zadzwoń pod numer 602-151-851 i dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami wypełniają formularz kontaktowy na stronie głównej, a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24h i odpowiemy na Twoje pytania.