Niemcy, tak jak wiele inny krajów Unii Europejskiej proponują rozległą ofertę pomocy finansowej zarówno dla swoich obywateli, jak i dla pracowników z zagranicy. Poniżej znajduje się lista świadczeń, które oferuje Państwo Niemieckie. 

Zasiłki w Niemczech - Rodzaje zasiłków 

 • Zasiłek dla bezrobotnych, czyli Arbeitslosengeld I

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli Arbeitslosengeld I, przeznaczony jest dla osób, które utraciły zatrudnienie i w konsekwencji zostały zgłoszone do urzędu pracy w Niemczech. Więcej informacji na temat zasiłku dla bezrobotnych znajduje się w kolejnej części artykułu.

 • Zasiłek socjalny - Arbeitslosengeld II (Hartz IV)

Zasiłek Arbeitslosengeld II (Hartz IV) jest zapomogą socjalną w Niemczech, którą państwo wypłaca z własnego budżetu. Aby móc ubiegać się o Arbeitslosengeld II, należy złożyć wniosek o owe świadczenie do placówki Jobcenter. Jobcenter zajmuje się pomocą dla osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. Co więcej, pośredniczy też w sprawach między pracownikiem a pracodawcą oraz dofinansowuje dalsze wykształcenie osób bezrobotnych. Zapomoga Arbeitslosengeld II przeznaczona jest dla osób o niskich dochodach oraz dla tych, którzy przez krótki okres czasu opłacały składki. Przed przyznaniem takiego świadczenia, niemiecki urząd dokładnie sprawdza sytuację finansową osoby wnioskującej oraz jej rodziny. 

 • Zasiłek wychowawczy - Elterngeld

Zasiłek wychowawczy Elterngeld jest zapomogą, którą wypłaca niemiecka kasa Elterngeldkasse. Zapomoga należy się rodzicom, którzy mieszkają wraz z małymi dziećmi w Niemczech i nie wykonują pracy na pełny etat.

Czynnikiem, który wpływa na wysokość zapomogi Elterngeld jest wypłata netto, którą rodzić otrzymywał przez urodzeniem się dziecka. Osoby o niskich zarobkach mogą liczyć na wysoki zasiłek. Okres otrzymywania zapomogi wynos od dwóch do czternastu miesięcy. W przypadku, kiedy matka dziecka otrzymywała wcześniej zasiłek macierzyński, to okres uzyskiwania zapomogi wychowawczej będzie skrócony do dziesięciu miesięcy.

 • Świadczenie chorobowe – Krankengeld

Krankengled to świadczenie chorobowe przyznawane osobom, które przez dłuższy czas nie są zdolne do podjęcia pracy. O zapomogę mogą wnioskować osoby, których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie, ale też osoby bezrobotne, które pobierają świadczenie Arbeitslosengeld. Wymogiem, który należy spełnić przy składaniu wniosku jest przedłożenie pisemnego poświadczenia przez lekarza niezdolności do pracy. Wysokość zapomogi Krankengeld wynoski ok. 70% ostatniego wynagrodzenia brutto. 

 • Zasiłek - Insolvenzgeld

Zasiłek Insolvenzgeld przeznaczony jest dla osób, których pracodawca ogłosił upadłość przedsiębiorstwa i w konsekwencji nie została wypłacona im pensja. Pobierając Insolvenzgeld wciąż można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych czy zasiłek chorobowy.      

 • Zasiłek od wypadków - Verletztengeld

Verletztengeld to świadczenie od wypadków w pracy i choroby zawodowej. Wysokość zasiłku wynosi 80% regularnego wynagrodzenia brutto z odliczeniem składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego i od utraty pracy. Koszty leczenia pokrywa ubezpieczenie wypadkowe.

 • Zasiłek macierzyński, czyli Mutterschaftsgeld

Mutterschaftsgeld to zasiłek macierzyński, przeznaczony dla kobiet ubezpieczonych w państwowej kasie chorych. Zapomogę przyznaje się kobietom ciężarnym w okresie ochronnym, czyli od 6 tygodnia przed rozwiązaniem ciąży do 8 tygodnia po urodzeniu dziecka. Warunkiem ubiegania się o zasiłek macierzyński jest zatrudnienie z tytułu umowy o pracę. Zapomoga przyznawana jest również kobietom, które są zwolnione z pracy podczas trwania ciąży lub okresu ochronnego. Wysokość zapomogi wyliczana jest na podstawie średniej wynagrodzenia netto otrzymywanego przez ostatnie 3 miesiące, które poprzedzały okres ochronny. 

Zasiłek dla bezrobotnych 

 • Zasiłek dla bezrobotnych - Arbeitslosengeld I

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli Arbeitslosengeld I przeznaczony jest dla osób, które utraciły zatrudnienie i w konsekwencji zostały zgłoszone do urzędu pracy w Niemczech. Wysokość zasiłku wynosi około 60% ostatnio osiągniętego dochodu netto, a dla osób utrzymujących dzieci – 67%. Wnioskować o zapomogę może każdy, kto przez co najmniej 12 miesięcy podlegał ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia w okresie ostatnich 2 lat.

Zwrot podatku umożliwia zaoszczędzenie kwot nawet do kilku tysięcy złotych. Co ma wpływ na wysokość zwrotu podatku z Niemiec?

Czy wiedziałeś, że wnioskując o zwrot podatku z Niemiec, możesz wnioskować o odliczenie pewnych kwot i skorzystanie z ulg podatkowych, które również będą miały wpływ na wysokość zwrotu, który otrzymasz od Finanzamtu?

Należy rozpocząć od tego, kto może skorzystać podczas rozliczenia z różnego rodzaju ulg. Przede wszystkim należy wskazać, że z ulg podatkowych, mogą skorzystać osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Nieograniczony obowiązek podatkowy natomiast dotyczy osób pracujących w Niemczech ponad 183 dni w danym roku. Ograniczone rozliczenie podatkowe odnosi się do osób pracujących w Niemczech nie dłużej niż 183 dni w danym roku oraz kwota zarobiona przez te osoby nie przekracza 90% dochodów ogólnych. Ograniczony obowiązek podatkowy nie jest korzystny dla podatnika, gdyż nie może on skorzystać z różnego rodzaju ulg, tj. odliczenie od podatku kosztów podróży czy kosztów mieszkania, ale również wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Te kwoty to m.in.:

 • koszty noclegu,
 • koszty wynajmu,
 • koszty dojazdu,
 • koszt narzędzi do pracy,
 • koszty kształcenia,
 • podatek kościelny

Pamiętaj również, aby gromadzić jak najwięcej dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. W ten sposób, popierasz swoje żądanie przed niemieckim urzędem skarbowym i zwiększasz kwotę potencjalnego zwrotu podatku.

Jak z łatwością odzyskać nadpłacony podatek za pracę w Niemczech

O zwrot podatku może ubiegać się każdy kto pracował legalnie za granicą. Dosłownie każdy, ponieważ nie ma znaczenia, czy pracowałeś na pełny etat, czy tymczasowo, może byłeś studentem lub odbywałeś jedynie staż. Na wysokość kwoty zwrotu wpływają poniesione koszty związane z pracą, tj. zakup sprzętu czy odzieży, koszty podróży do pracy, czy koszty opłacenia mieszkania. Należy pamiętać także o tym, że o zwrot podatku z Niemiec można ubiegać się aż do 4 lat wstecz, więc w chwili obecnej możesz rozliczyć się za lata 2020, 2019, 2018 i 2017.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia? Podstawowym dokumentem wymaganym do rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym jest Lohnsteuerbescheinigung, czyli niemieckie zaświadczenie podatkowe o zarobku uzyskanym u jednego pracodawcy oraz odprowadzonych składkach i podatkach, więc jeżeli pracowałeś u kilku pracodawców, otrzymasz od każdego z nich takie zaświadczenie. Ponadto, koniecznie musisz zgłosić się do polskiego urzędu skarbowego, aby wydał Ci zaświadczenie o dochodach, popularnie nazywane EU/EWR.

Jak długo czeka się na zwrot podatku z Niemiec? Średni czas oczekiwania na decyzję urzędu w sprawie zwrotu podatku to 3 miesiące. Jest to jednak termin umowny, a Urząd Skarbowy w zasadzie nie ma limitu czasowego na rozpatrzenie Twojej deklaracji podatkowej. Dlatego też, wnioskując o zwrot podatku, pamiętaj, aby wybrać firmę, która jak najszybciej załatwi Twoją sprawę. To zdecydowanie przyspieszy proces oczekiwania na decyzję Urzędu. Niezwłocznie po wydaniu decyzji przez zagraniczny Urząd Skarbowy o tym, że przysługuje Ci zwrot, pieniądze otrzymasz na swoje konto bankowe.

Więcej informacji o tym, czy przysługuje Ci zwrot i w jaki sposób się rozliczyć z niemieckim urzędem skarbowym możesz uzyskać kontaktując się bezpośrednio z nami. Jeżeli zamierzasz odzyskać podatek, otrzymasz od nas komplet dokumentów wraz z instrukcją jak je wypełnić. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, więc rozliczysz się z nami dopiero po wydaniu decyzji przez niemiecki Finanzamt.