Klasa podatkowa w Niemczech zostanie nadana każdej osobie rozpoczynającej pracę w tym kraju. Osobom samotnym podczas meldunku, automatycznie przyznawana jest I klasa podatkową. Małżeństwa otrzymują przy meldunku klasę IV, którą następnie mogą zmienić na kombinację klas 3 i 5.

Jakie są klasy podatkowe i kogo dotyczą?

I. Są to osoby samotne i żyjący osobno małżonkowie (dochód wolny od podatku to 945 euro/miesiąc)

II. Są to osoby samotnie wychowujące dzieci, pobierające zasiłek rodzinny na dzieci (dochód wolny od podatku to 1908 euro/miesiąc).

III. Są to osoby owdowiałe, a także małżonkowie, których partner wybrał V klasę podatkową albo których partner nie pracuje. Również dotyczy to osób owdowiałych, jeśli owdowienie powstało nie później niż rok wstecz (dochód wolny od podatku to 1.788 euro/miesiąc). III klasa podatkowa często dotyczy osób, których partner mieszka w Polsce. Wówczas małżonek pracujący w Niemczech musi do rozliczenia podatkowego załączyć zaświadczenie o zarobkach małżonka mieszkającego w Polsce.

 

IV. Są to małżonkowie, których partner wybrał również wybrał IV klasę podatkową (dochód wolny od podatku to 945 euro/miesiąc), Zmiana klasy podatkowej jest możliwa na klasy 3 i 5 – w tym celu należy złożyć wniosek do Finanzamt.

V. Są to małżonkowie, których partner wybrał III klasę podatkową (dochód wolny od podatku to 105 euro/miesiąc)  

VI. Są to osoby samotne i małżonkowie, którzy wykonują co najmniej dwie prace i więcej – wówczas ta klasa dotyczy tej drugiej pracy (dochód wolny od podatku to 0 euro)

Informacje o zwrocie podatku z Niemiec znajdziesz w zakładce Zwrot podatku – Niemcy. Jeżeli chcesz odzyskać swoje pieniądze z niemieckiego urzędu, możesz skontaktować się z nami. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.