Przeczytaj o najpopularniejszych ulgach w Holandii. 

algemene heffingskorting czyli tzw. rozłąkowe

Rozłąkowe w Holandii – co to jest?

Rozłąkowe to rodzaj ulgi przysługującej partnerom fiskalnym, którzy składają roczne zeznanie podatkowe. Rozłąkowe pozwola na wspólne rozliczanie się z partnerem fiskalnym co wpływa na korzystniejszy zwrot podatku. Osoby, które rozliczają się wspólnie zazwyczaj otrzymują wyższe zwroty niż osoby składające wnioski samodzielnie. Jest to korzystne dla partnerów fiskalnych wtedy, gdy dochody jednego z nich są niskie lub partner nie osiąga ich wcale. Konieczny warunek wspólnego rozliczenia to posiadanie numeru BSN przez przynajmniej tego z partnerów, który jest legalnie zatrudniony w Holandii. Osoba, która nie posiada numeru BSN powinna złożyć wniosek o wydanie owego numeru. O rozłąkowe można starać się nawet do pięciu lat wstecz.

 

Komu przysługuje rozłąkowe?

 

O ulgę podatkową mogą starać się głównie osoby będące w formalnym związku                  i mające wspólne zameldowanie pod jednym adresem. Jednak nie są to jedyne możliwości posiadania tak zwanego partnera fiskalnego. Poniżej znajduje się lista             z potencjalnymi osobami, z którymi możesz skorzystać z holenderskiego rozłąkowego. 

 

Kto może być partnerem fiskalnym?

Partnerem fiskalnym może być:

  • współmałżonek;
  • partner, z którym posiada się wspólne dziecko i wspólny meldunek (istotne jest, aby partnerzy, którzy mieszkają razem byli zameldowani w urzędzie gminy pod tym samym adresem);
  • osoba, która posiada z podatnikiem wspólny majątek pod postacią domu/mieszkania;
  • partner fiskalny powinien mieć ukończony 18 rok życia;
  • również osoba, które jest beneficjentami świadczeń emerytalnych;
  • również rodzeństwo. W tym przypadku warunek to zameldowanie pod tym samym adresem, ale innym niż adres zamieszkania rodziców. Ponadto, powinni być współwłaścicielami domu lub mieszkania, w którym aktualnie mieszkają.

 

Rozłąkowe w Holandii – sposób składania zeznań podatkowych oraz ogólne warunki

 

Sposób składania zeznań podatkowych

Chcąc starać się o ulgę podatkową tzw. rozłąkowe, należy złożyć dwa osobne zeznania podatkowe – zarówno za siebie i za swojego partnera fiskalnego. Urząd Skarbowy musi otrzymać dwie, osobne deklaracje podatkowe. W tych zeznaniach zawarte jest powiązanie z konkretnym partnerem fiskalnym, który również posiada własny numer identyfikacji podatkowej, czyli numer BSN. W konsekwencji urząd wysyła dwie osobne decyzje podatkowe do podatnika i do partnera fiskalnego tzn., że sprawa każdego z podatników jest rozpatrywana osobno. Dlatego też składa się deklaracje oraz inne wymagane dokumenty czy rejestracje kont bankowych i adresów zamieszkania oddzielnie. 

 

Ogólne warunki składania zeznań podatkowych

Najważniejsze warunki, jakie muszą zostać spełnione przez podatnika, to:

 

- warunek 90% - polega on na tym, że dochody uzyskane przez podatnika poza Holandią nie mogą przekroczyć 10% łącznej sumy dochodów światowych. (chodzi tu o sumę dochodów partnerów fiskalnych);

 

- powiadomienie urzędu skarbowego w Holandii o wszystkich uzyskanych przychodach, czyli np. również o tych zdobytych w Polsce;

 

- posiadanie numeru identyfikacji podatkowej BSN – osoba zatrudniona                          i wykonywująca pracę na terenie Holandii posiada taki nr, ale wymagane jest również dysponowanie takim numerem przez partnera fiskalnego. Nie pracując w Holandii, urząd nie wystawia BSN, dlatego należy pisemnie wnioskować o przyznanie owego nr w urzędzie podatkowym w Holandii. 

Jakich dokumentów potrzebujemy?

Chcąc wnioskować o ulgę podatkową tzw. rozłąkowe razem z partnerem fiskalnym należy posiadać poniższe dokumenty:

- numer BSN – własny oraz partnera fiskalnego;

- jaaropgaaf, czyli holenderskie zaświadczenie podatkowe o zarobku uzyskanym              w jednego pracodawcy oraz odprowadzonych składkach i podatkach, więc jeżeli pracowałeś u kilku pracodawców, otrzymasz od każdego z takie zaświadczenie. Jaaropgaaf (inaczej Jaaropgave) to holenderska karta podatkowa oraz podstawowy dokument, dzięki któremu można uzyskać zwrot podatku w Holandii. Dokument to potwierdzenie dochodów. Każda pracująca w Holandii osoba powinna otrzymać kartę podatkową Jaaropgaaf po zakończeniu roku podatkowego. W dokumencie znajduję się również takie informacje jak wysokość przychodu, koszty uzyskania przychodu, pobrane składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne czy zaliczki na podatek dochodowy.

 

Czy wiesz, ile będziesz czekać na rozłąkowe z Holandii?

 

Wnioskując o rozłąkowe w holenderskim urzędzie podatkowym, na pewno warto zadać pytanie jak długo czeka się na otrzymanie ulgi. Czas oczekiwania to średnio od 2 do 12 miesięcy od złożenia deklaracji. Bardzo istotną kwestią jest właściwie przygotowany wniosek. Dlatego warto pamiętać, aby korzystać z usług firmy, która szybko i sprawnie zajmie się sprawą klienta. To wpłynie na przyspieszenie procesu oczekiwania na decyzję Urzędu Skarbowego. O rozłąkowe w Holandii można wnioskować do pięciu lat wstecz, nawet w przypadku, kiedy wcześniej złożono deklaracje indywidualnie.

 

Ile wynosi wysokość kwoty rozłąkowego z Holandii?

Maksymalna wspólna kwota rozłąkowego dla podatnika i jego partnera fiskalnego jest zróżnicowana i zależna od konkretnego roku podatkowego oraz od przychodów oraz zaliczki osoby wnioskującej. 

Ile wynosi maksymalna wysokość rozłąkowego w 2018 r. dla partnera fiskalnego?

- os. urodzona przed 01-01-1963: max. € 2.265

- os. urodzona po 01-01-1963: max. € 755

 

Ile wynosi maksymalna wysokość rozłąkowego w 2019 r. dla partnera fiskalnego?

- os. urodzona przed 01-01-1963: max. € 2.477

- os. urodzona po 01-01-1963: max. € 661

- os. urodzona przed 01-01-1963: max. € 2.265

- os. urodzona po 01-01-1963: max. € 755

 

Ile wynosi maksymalna wysokość rozłąkowego w 2020 r. dla partnera fiskalnego?

 

- os. urodzona przed 01-01-1963: max. € 2.711

- os. urodzona po 01-01-1963: max. € 543

 

 

 

 

Więcej informacji o tym, czy przysługuje Ci zwrot wraz z potencjalnymi ulgami podatkowym i w jaki sposób się rozliczyć z holenderskim urzędem skarbowym możesz uzyskać kontaktując się z bezpośrednio z nami. Jeżeli zamierzasz odzyskać podatek, otrzymasz od nas komplet dokumentów wraz z instrukcją jak je wypełnić. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, więc rozliczysz się z nami dopiero po wydaniu decyzji przez holenderski urząd skarbowy.