Czy wiedziałeś, że wnioskując o zwrot podatku z Niemiec, możesz wnioskować o odliczenie pewnych kwot i skorzystanie z ulg podatkowych, które również będą miały wpływ na wysokość zwrotu, który otrzymasz od Finanzamtu?

Należy rozpocząć od tego, kto może skorzystać podczas rozliczenia z różnego rodzaju ulg. Przede wszystkim należy wskazać, że z ulg podatkowych, mogą skorzystać osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Nieograniczony obowiązek podatkowy natomiast dotyczy osób pracujących w Niemczech ponad 183 dni w danym roku. Ograniczone rozliczenie podatkowe odnosi się do osób pracujących w Niemczech nie dłużej niż 183 dni w danym roku oraz kwota zarobiona przez te osoby nie przekracza 90% dochodów ogólnych. Ograniczony obowiązek podatkowy nie jest korzystny dla podatnika, gdyż nie może on skorzystać z różnego rodzaju ulg, tj. odliczenie od podatku kosztów podróży czy kosztów mieszkania, ale również wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Te kwoty to m.in.:

  • koszty noclegu,
  • koszty wynajmu,
  • koszty dojazdu,
  • koszt narzędzi do pracy,
  • koszty kształcenia,
  • podatek kościelny,

Pamiętaj również, aby gromadzić jak najwięcej dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. W ten sposób, popierasz swoje żądanie przed niemieckim urzędem skarbowym i zwiększasz kwotę potencjalnego zwrotu podatku.

Więcej informacji o tym, czy przysługuje Ci zwrot podatku i w jaki sposób się rozliczyć z niemieckim urzędem skarbowym znajdziesz w zakładce Zwrot podatku – Niemcy. Chcesz odzyskać swój podatek? Skontaktuj się z nami, nie pobieramy opłat wstępnych.