ZORGTOESLAG, czyli DODATEK DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 

  1. Czym jest Zorgtoeslag?

 

Zorgtoeslag to dodatek dla osób, które posiadają niskie dochody. Dofinansowanie jest oferowane przez holenderski urząd skarbowy, czyli Belastingdienst, a dokładniej przez jego odział Toeslagen. Urząd wypłaca dodatek do holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, które jest obowiązkowe. Musi je posiadać każda osoba, która jest legalnie zatrudniona do pracy na terenie państwa holenderskiego na podstawie umowy. 

 

  1. Jak starać się o zwrot z ubezpieczenia z Holandii?

 

O zwrot ubezpieczenia z Holandii można ubiegać się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku i dokumentów do holenderskiego urzędu skarbowego, a dokładniej do jednego z oddziałów – Belastingdienst. Najłatwiej i najbezpieczniej jest wnioskować o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii za pomocą formularza online. Składając wniosek w formie elektronicznej, otrzymujemy potwierdzenie przyjęcia takiego formularza przez urząd w Holandii.  Wnioskując tradycyjnie, w formie papierowej, jest mała szansa na potwierdzenie przyjęcia takiego formularza przez Belastingdienst.

 

  1. Kto może się ubiegać o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego?

 

O dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii może ubiegać się każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 

- mieć ukończony 18. rok życia;

 

- posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii;

 

- podatnik nie może przekroczyć określonej kwoty dochodu za cały rok podatkowy (28 482 euro);

 

- pracować i mieszkać na terenie Holandii

 

  1. Jakich dokumentów będziemy potrzebować, aby móc uzyskać dodatek do ubezpieczenia?

 

Aby mieć szansę na otrzymanie części zwrotu ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii wymagane będą:

 

- kopia paszportu lub dowodu osobistego (najlepiej w oryginale);

 

- numer podatkowy (BSN/ SOFI);

 

- kopia polisy ubezpieczeniowej;

 

- numer konta bankowego polskiego lub holenderskiego;

 

- Jaaropgave lub salaris uzyskane od pracodawcy za poprzedni rok podatkowy (najlepiej oryginał lub skan dokumentów).

 

 

  1. O czym warto pamiętać?

 

Chcąc starać się o zwrot części ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii za poprzedni rok podatkowy, należy złożyć wniosek w formie elektronicznej lub tradycyjnie na papierze do 1 lipca bieżącego roku do holenderskiego urzędu skarbowego. Zwrot można uzyskać maksymalnie do roku wstecz.

 

  1. Jaki jest czas oczekiwania na wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia?

 

Holenderski urząd skarbowy Belastingdienst Toeslagen zazwyczaj rozpatruje wnioski w okresie około od 8 do 12 tygodni od momentu wpłynięcia wszystkich dokumentów podatnika do urzędu. W przypadku niedotrzymania terminu składania wniosków, zwrot może potrwać nawet do 8 miesięcy.

 

  1. Ile wynosi dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii?

 

Za rok 2020 dofinansowanie wynosi maksymalnie 104 € / za każdy miesiąc

ubezpieczenia.

 

Więcej informacji o tym, czy przysługuje Ci zwrot wraz z potencjalnymi ulgami podatkowym i w jaki sposób się rozliczyć z holenderskim urzędem skarbowym możesz uzyskać kontaktując się z bezpośrednio z nami. Jeżeli zamierzasz odzyskać podatek, otrzymasz od nas komplet dokumentów wraz z instrukcją jak je wypełnić. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, więc rozliczysz się z nami dopiero po wydaniu decyzji przez holenderski urząd skarbowy.