Już od początku roku 2021 rząd niemiecki zaskoczył obywateli pozytywnymi zmianami w zakresie zasiłku rodzinnego. Od 1 stycznia bieżącego roku nastąpiła zmiana w wysokości Kindergeld. Podniesieniu uległ również Kinderzuschlag, czyli dodatek na dziecko dla rodzin o niskich dochodach. Ponadto, państwo niemieckie gwarantuje dodatek do zasiłku rodzinnego na dzieci, tak zwany Kinderbonus.

Czym jest Kinderbonus? 

Kinderbonus to właśnie dodatek do zasiłku rodzinnego Kindergeld. Ma on na celu wsparcie rodzin w czasie kryzysu, który został wywołany przez pandemię Covid – 19 na całym świecie. Co więcej, bonus ma za zadanie pomóc w zwalczaniu skutków pandemii.

Kinderbonus za rok 2020

Dodatek Kinderbonus był wypłacany wraz z Kindergeld we wrześniu i październiku 2020 roku. 

W większości przypadkach był wypłacany w dwóch ratach po 150 euro lub w pierwszej racie w wysokości 200 euro, a następnie reszta świadczenia. Warunkiem otrzymania bonusu było uprawnienie rodzica dziecka do pobierania zasiłku Kindergeld we wrześniu 2020 roku. Dzieci, które nie otrzymywały zasiłku, otrzymały Kinderbonus w późniejszym terminie.

Kinderbonus za rok 2021

W 2021 roku niemiecki rząd wypłacił dodatek jednorazowo w maju w wysokości 150 euro na każde dziecko, które w tym okresie było uprawnione do zasiłku rodzinnego Kindergeld. Dzieci, które nie otrzymywały zasiłku, otrzymają Kinderbonus w późniejszym terminie.

Ile wynosi owy Kinderbonus oraz komu przysługuje? 

Kinderbonus wynosi:

  • za rok 2020 – jednorazowo 300 euro na każde dziecko,
  • za rok 2021 – jednorazowo 150 euro na każde dziecko.

Kinderbonus jest przeznaczony dla rodziców, którzy przynajmniej przez jeden miesiąc w 2021 roku byli uprawnieni do pobierania zasiłku rodzinnego, jakim jest Kindergeld. Aby uzyskać wspomniany bonus nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów czy wniosków, ponieważ jest on przyznawany automatycznie osobom uprawnionym do Kindergeld. Ponadto, bonus nie będzie odliczany od świadczeń takich jak na przykład zasiłek dla bezrobotnych. Jednak dodatek będzie wliczony do kwoty wolnej od podatku, która przysługuje jako ulga na dzieci, czyli Kinderfreibetrag.